• ภาพวิดีโอและเอกสารนำเสนอ

ภาพวิดีโอและเอกสารนำเสนอ


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

วันที่: 28 เมษายน 2565
ความยาว: 01:31:17 ชั่วโมง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

วันที่: 29 เมษายน 2564
ความยาว: 01:09:54 ชั่วโมง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันที่: 27 เมษายน 2563
ความยาว: 01:11:49 ชั่วโมง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

วันที่: 29 เมษายน 2562
ความยาว: 02:47:41 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 1 ปี 2561

วันที่: 28 พฤษภาคม 2561
ความยาว: 01:07:33 ชั่วโมง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

วันที่: 27 เมษายน 2561
ความยาว: 02:33:26 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 2 ปี 2560

วันที่: 18 สิงหาคม 2560
ความยาว: 58:20 นาที

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 1 ปี 2560

วันที่: 26 พฤษภาคม 2560
ความยาว: 01:01:58 ชั่วโมง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

วันที่: 21 เมษายน 2560
ความยาว: 02:43:54 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 4 ปี 2559

วันที่: 03 มีนาคม 2560
ความยาว: 01:04:17 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 3 ปี 2559

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559
ความยาว: 01:18:23 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 2 ปี 2559

วันที่: 16 สิงหาคม 2559
ความยาว: 01:01:41 ชั่วโมง

Investor Presentation

วันที่: 30 มิถุนายน 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 1 ปี 2559

วันที่: 19 พฤษภาคม 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

วันที่: 22 เมษายน 2559
ความยาว: 02:43:13 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 4 ปี 2558

วันที่: 02 มีนาคม 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 3 ปี 2558

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 2 ปี 2558

วันที่: 11 สิงหาคม 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 1 ปี 2558

วันที่: 04 มิถุนายน 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558

วันที่: 24 เมษายน 2558
ความยาว: 01:56:21 ชั่วโมง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาส 4 ปี 2557

วันที่: 24 มีนาคม 2558