ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555


16 มีนาคม 2565

แจ้งมติ BOD 4/2565 งดจ่ายปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับ แก้ไขบริคณสนธิ,ข้อบังคับบริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เพิ่มทุนจดทะเบียน,กำหนดการประชุม AGM 2565 (แก้ไข PDF ครั้งที่ 2)แจ้งมติ BOD 4/2565 งดจ่ายปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับ แก้ไขบริคณสนธิ,ข้อบังคับบริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เพิ่มทุนจดทะเบียน,กำหนดการประชุม AGM 2565 (แก้ไข TemplateและPDF)แจ้งมติ BOD 4/2565 งดจ่ายปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับ แก้ไขหนังสือบริคณสนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุม AGM 2565

02 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งการลาออกของ CFO
/ 12