News


เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยลูกค้า-พนักงานจากโควิด-19

Backมีนาคม 25, 2563

📌 เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยลูกค้า-พนักงานจากโควิด-19 โดยบริหารจัดการด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 🦠

ได้แก่ คัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อสำนักงาน ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความสะอาด เช่น สบู่ล้างมือภายในห้องน้ำส่วนกลางทุกห้อง และเจลแอลกอฮอลล์

อีกทั้งยังได้มีการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและการเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ

รวมถึงการประกาศให้พนักงานเคร่งครัดในการดูแลตนเอง และทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วย

ที่มา facebook:homenayoo.fc