News


เจ.เอส.พี. จัดเลี้ยงผู้รับเหมาสัมพันธ์ ต้อนรับปี หมู

Backมีนาคม 15, 2562

นาย อดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกูล ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จัดงานเลี้ยงผู้รับเหมาสัมพันธ์เพื่อกระชับพันธมิตร โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้รับเหมาที่ได้ให้ความร่วมมือกับการทำงานตลาดเวลาที่ผ่านมาด้วยดีโดยตลอด โดยผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ได้กล่าวถึงความชัดเจนในแผนงานก่อสร้างของ บ.ในปี 2562 และมาตรฐานงานก่อสร้าง และให้ผู้รับเหมาถามตอบปัญหาต่างๆ หลังจากนั้นได้เดินพบปะพูดคุยกับผู้รับเหมาด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นและได้ทานอาหารร่วมกัน ช่วงท้ายงานประธานในพิธีได้ถ่ายภาพกพร้อมกับกลุ่มผู้รับเหมา และได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานที่ยังคงเหนียวแน่นในความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันทั้งในอดีตปัจจุบัน และในอนาคต

ที่มา ryt9