ปฏิทินนักลงทุน


วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 09.30 น.ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
28 พฤษภาคม 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561 เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
26 พฤษภาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2560 เวลา 13:00 - 14:00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
03 มีนาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2559 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤศจิกายน 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2559 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01 กรกฎาคม 2559 mai Forum 2016 เวลา 11.00 - 18.00 น. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
19 พฤษภาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
02 มีนาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2558 เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 พฤศจิกายน 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 สิงหาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
04 มิถุนายน 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2558 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาเวิร์ด ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6
24 มีนาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2557 เวลา 11.20 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย