1.06 THB

-(-%)

วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
1.06 1.06 1.08 1.05 67,009,100


ปรับปรุงล่าสุด: 18 สิงหาคม 2565 12:17

งบการเงิน

ไตรมาส 2 ปี 2565
ขนาดไฟล์: 655 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 2 ปี 2565
ขนาดไฟล์: 201 KB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

ขนาดไฟล์: 4.49 MB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564
ขนาดไฟล์: 15.63 MB.View HTMLดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

02 กันยายน 2565
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2565
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
28 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เวลา 10.00 น. ณ อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ติดต่อเรา

  • 522 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  • Call Center 1775
  • info@sena.co.th