1.08 THB

+0.02(1.89%)

วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
1.06 1.05 1.11 1.05 89,076,092


ปรับปรุงล่าสุด: 08 สิงหาคม 2565 16:35

งบการเงิน

ไตรมาส 1 ปี 2565
ขนาดไฟล์: 607 KB. ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1 ปี 2565
ขนาดไฟล์: 142 KB. ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

ขนาดไฟล์: 4.49 MB. ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564
ขนาดไฟล์: 15.63 MB.View HTMLดาวน์โหลด

ปฏิทินนักลงทุน

28 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เวลา 10.00 น. ณ อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
27 เมษายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เวลา 09.30 น.ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ติดต่อเรา

  • 522 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  • Call Center 1775
  • info@sena.co.th